Blomstertæppe rulles ud som skjold mod storskrald

Kan græs og blomster bekæmpe affald rundt om de nedgravede affaldsstationer? Det afprøver Horsens Kommune i øjeblikket på Vimmelskaftet. Foto: Horsens Kommune

Horsens Kommune laver forsøg ved de nedgravede affaldsstationer for at undgå, at der bliver stillet affald og storskrald omkring stationerne

Metalpladerne rundt om de nedgravede affaldsstationer på Vimmelskaftet i Horsens blev mandag den 19. august 2019 dækket af kunstgræstæpper med blomster i. Blomstertæpperne er et forsøg på at dæmme op for problemet med affald og storskrald, der bliver stillet ved siden af de nedgravede affaldsstationer.

"Vimmelskaftet er ét af de steder i kommunen, hvor vi oplever, at der bliver stillet affald ved siden af de nedgravede affaldsstationer, og det forsøger vi nu at gøre noget ved. Idéen bag blomstertæpperne er, at man ikke forbinder en blomsterhave med affald, og at man derfor ikke efterlader affald i den," forklarer Anne Dorthe Christensen, konstruktør i Affald og Genbrug i Horsens Kommune

Idéen stammer oprindeligt fra den hollandske by Rotterdam, som med blomsterhaverne har reduceret mængden af storskrald omkring de nedgravede affaldscontainere med 85 pct. Aarhus Kommune har det seneste år også testet idéen af og har høstet gode erfaringer. I forlængelse af de erfaringer prøver Horsens Kommune nu i første omgang blomstertæpperne af på Vimmelskaftet, hvorefter tæpperne på sigt kan flyttes rundt til andre affaldsstationer, hvor der er de samme udfordringer.

Fokus på forbedringer

Projektet passer lige ind i forslaget til Horsens Kommunes nye Ressourceplan, som i øjeblikket er i høring. I forslaget til den nye plan er der rigtig meget fokus på tiltag, der kan skabe endnu mere affaldssortering og forbedringer af den nuværende ordning.

"Det er ikke kun på Vimmelskaftet, vi har udfordringer med affald omkring de nedgravede stationer, og vi vil i de kommende år lave forskellige forsøg, som skal gøre os klogere på, hvordan vi kan lave forbedringer. Det her er ét forsøg, hvor vi gerne vil drage nogle erfaringer, inden vi evt. udbreder tiltaget til andre steder. Vi forsøger hele tiden at forbedre og forfine vores affaldssystem, og vi har bl.a. fokus på, hvordan vi kan forbedre det, så der ikke står affald ved de nedgravede affaldsstationer," forklarer Anne Dorthe Christensen.

Når der bliver stillet affald omkring de nedgravede affaldsstationer, skæmmer det bybilledet og er til gene for beboerne omkring. Desuden giver det problemer, når de nedgravede affaldsstationer skal tømmes, fordi pladerne omkring beholderne ikke kan løftes op. Det betyder, at det er nødvendigt med et renholdelseshold, der alle hverdage kører rundt og fjerner henstillet storskrald ved affaldsstationerne, så skraldemændene kan komme til.

"Vi har mærkater på de nedgravede affaldsstationer, hvor der står, at man ikke må stille storskrald, men det virker ikke efter hensigten alle steder. Derfor forsøger vi os nu med en anden løsning," fortæller Anne Dorthe Christensen i en pressemeddelelse.

Gratis at få hentet storskrald

Forsøget bliver lavet i samarbejde med en specialestuderende fra Aarhus Universitet, som også har sendt informationsmateriale og spørgeskemaer ud til beboerne på Vimmelskaftet. Spørgeskemaerne skal give kommunen viden om beboernes holdninger til og adfærd omkring de nedgravede affaldsstationer.

Skal man af med storskrald, kan man nemt og gratis bestille afhentning af det på kommunens hjemmeside. Når man har bestilt afhentning, skal man blot sætte storskraldet uden for sin dør på den aftalte dag, hvorefter en storskraldsbil vil hente det.