Næste års budget er en investering i børn, ældre og handicappede

Forhandlingerne har været i gang på rådhuset. Foto: Dorthe Brandt Larsen, Horsens Kommune

Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative står bag aftale, som giver solidt løft af de store velfærdsområder

Aftalen tilfører i år 2020 dagtilbuds-, ældre- og handicapområdet i alt ca. 34,5 mio. kr. ud over de knap 20 mio. kr., der er prioriteret til at tage højde for den faktiske befolkningsudvikling – den demografiske udvikling – som betyder, at der bliver flere børn og ældre i Horsens Kommune.

"Vi har gennem flere år med ansvarlig økonomistyring haft mulighed for at prioritere penge til de store serviceområder i takt med befolkningsudviklingen. Og nu er tiden inde til, at vi giver et solidt løft af velfærden – så vi kan give vores børn, ældre og handicappede en endnu bedre service i form af blandt andet bedre normeringer," siger borgmester Peter Sørensen.

Han understreger, at de ekstra millioner målrettet skal sikre, at der bliver flere medarbejdere på børne- og velfærdsområderne, så alle medarbejderne får mere tid til i endnu højere grad at få sat deres høje faglighed i spil og dermed også kan levere endnu bedre service.

På ældreområdet tilføres i 2020 11,4 mio. kr. på grund af demografien og derudover tilføres 10 mio. kr. om året målrettet pleje- og omsorgs-området. Derudover afsættes der yderligere fem millioner i 2020 til udgiftspresset på sundheds- og velfærdsområdet.

 

 

Tanken er, at de ældre borgere får lettere adgang til gode tilbud i forhold til sundhed, aktiviteter og træning i nye lokale sundhedsklinikker i Østbirk, Hovedgård, Egebjerg, Gedved, på Præsthøjgården og på Sønderbro.

"Det betyder, at vores ældre på en mere fleksibel måde kan få hjælp og vejledning, når de har brug for det – der hvor de bor og lever," siger Peter Sørensen.

Forligspartierne er også enige om, at plejecentrene i kommunen skal have bedre muligheder for at fejre jul og andre højtider efter samme traditioner som i private hjem. Derfor er der afsat en halv million kroner til om året til det formål, og de skal blandt andet bruges i samarbejde med frivillige.

Håndsrækning til handicapområdet

Også handicapområdet styrkes, og ud over de godt fire mio. kr., der tilføres på grund af demografien, er der afsat to mio. kr. om året til at styrke serviceniveauet på handicapområdet – og yderligere to mio. kr. i 2020 for at genoprette budgetbalance.

På dagtilbudsområdet er de fem forligspartier enige om, at der i vuggestuer og børnehaver skal være flere voksne til at skabe tryghed og læring.

"Vi er derfor enige om, at vi hvert år tilfører dagtilbudsområdet syv mio. kr. om året, hvilket betyder, at vi her i kommunen i løbet af en fireårig periode lever op til de aktuelle anbefalinger om minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. De ekstra penge er således øremærket personaletimer tæt på børnene," siger borgmester Peter Sørensen.

Derudover afsættes der penge, så mulighederne for hjemmepasning kommer til at omfatte børn frem til skolestart.

Også folkeskoleområdet tilføres ekstra ressourcer til nye initiativer – fem mio. kr. i 2020 ud over de 3,6 mio. kr., der næste år er prioriteret til at imødekomme den demografiske udvikling.

Byen får nyt ungdomshus

Forligspartierne er også enige om at sætte gang i en proces for at etablere et nyt ungdomskulturhus i Horsens.

"Kulturen har gennem mange år spillet en afgørende rolle for udviklingen i Horsens, og med et nyt campus ved banegården med op mod 8000 studerende er det vigtig, at vi har nogle stærke tilbud til de mange studerende og unge mennesker. Derfor sætter vi nu gang i en proces, hvor vi inddrager alle relevante parter, og hvor vi forpligter os til at understøtte etableringen af et nye ungekulturhus med op til 10 mio. kr. – og gerne suppleret med ekstern finansiering fra eksempelvis fonde," siger Peter Sørensen i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at også kommunens idrætsfaciliteter skal have et løft, og til det gives der 13 mio. kr. over tre år, ligesom der afsættes flere penge til Horsens Kommunes ”Bevæg dig for livet”-projekt, som skal få flere voksne til at dyrke motion.

Budgetaftalen for 2020 indeholder yderligere en lang række nye initiativer. Eksempelvis skal der bygges en daginstitution i tilknytning til det nye campus ved banegården og derudover bygges nyt og bygges til i de store vækstområder i Bygholm Bakker, Torsted, Hatting, Egebjerg og Sydbyen. På skoleområdet skal der igangsættes renovering og ombygning af Østbirk Skole samt ud- og ombygning af Lund Skole.

Endvidere kan det fra budgetaftalen blandt andet nævnes, at etableringen af Ringvej Syd fra Bjerrevej til Horsens Havn fremrykkes, at der i 2020 igangsættes en udbygning af Plejecenter Egebakken i Egebjerg, så det kommer til at bestå af 45-50 fleksible plejeboliger, at supercykelstien mellem Hatting, Horsens og Gedved igangsættes i 2020, at Hatting, Egebjerg og Gedved skal betjenes af bybusser som supplement til de eksisterende regionale ruter, at det kommunale tilskud til Kirkens Korshær øges med 100.000 kr. om året i tre år, og at der afsættes 250.000 kr. om året i en forsøgsperiode på tre år til gratis parterapi til forældre, der har problemer i parforholdet.