Horsens Kommune inspirerer andre – Får flere unge i job og uddannelse

Foto: Arkivfoto

Støtte og tæt kontakt har vist sig at være midlet til at får unge i job og uddannelse. Hos Horsens Kommune oplever man at andre kontakter dem for inspiration.

Der er gang i lidt at en succeshistorie i Horsens, hvor andre er begyndt, at lade sig inspirere, af Horsens’ metoder, når det kommer til at få unge i job og uddannelse.

Mod til Uddannelse

I 2016 ønskede Horsens Byråd fremgang på området, og de ville investere ekstra i de unge. De søsatte projektet 'Mod til Uddannelse' og nye rådgivere blev ansat. Samtidig blev antallet af sager per rådgiver blev halveret.

På den måde skabte man en tættere kontakt til den unge, samt større mulighed for at støtte den unge i flere situationer. Det skabte også en bedre sammenhæng på tværs af kommunen, uddannelsessteder og sundhedssystemet. 

56 % er kommet i job eller på uddannelse

Projektet har medført stor succes. Faktisk så stor, at over halvdelen af de unge der har deltaget i projekt, er startet i enten uddannelse eller på arbejde.

Man anser det for at være en høj andel for en målgruppe, som er vurderet til ikke at være klar til uddannelse, og som har været ledige i mere end et år.

Tallene fordeler sig således, at 39 % af de unge startet på en uddannelse, mens 17 % er startet i arbejde.

Andre kommuner lader sig inspirere

De gode resultater har medført, at andre kommuner og faglige organisationer er begyndt at kontakte Ungeenheden for at høre mere om metoderne. Afdelingsleder i Ungeenheden, Linda Nystrup, fortæller:

”Interessen fra andre kommuner har været overvældende. Selvom det også er tidskrævende at svare på spørgsmål, er jeg glad for, at vi i Horsens er blevet ambassadører for budskabet om, at en tæt kontakt og god relation med de unge virker. Og at et lavt sagstal er vigtig for at sikre en høj kvalitet,” udtaler Linda Nystrup.

Rådgiveren tager affære

Linda Nystrup er sikker på, at det netop er den tætte kontakt der gør forskellen:

”Vi har eksempler på, at en rådgiver griber bilnøglerne og kører med til en psykologaftale i Aarhus. Køreturen derop giver anledning til en mere uformel samtale, samtidig med at den unge bliver hjulpet til at overholde sin aftale. At rådgiveren også hører, hvad psykologen siger, betyder også større sammenhæng i indsatsen for den unge,”forklarer hun.                                  

Udvider projektet

Med den store succes som projekt har haft, har byrådet valgt, at styrke indsatsen med yderligere 2 millioner kroner. Så nu kan Ungeenheden også tilbyde forløbet til de 15-17-årige, men også til en gruppe af stærkere unge, som ikke er kommet i gang med en uddannelse.

Grethe Fyrstenberg Laursen, som er konstitueret formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Horsens Kommune, fortæller:

”Det her projekt viser, at det betaler sig, når vi fra politisk side prioriterer bestemte målgrupper og investerer i dem. Vi har som politikere sat rammen for projektet, og så har nogle fantastisk dygtige folk i Ungeenheden fyldt rammen ud med de bedste metoder til at motivere og støtte de unge på vejen til uddannelse eller job. Jeg er glad for, at endnu flere unge fremover kan få glæde af den indsats.”

Fakta:

  • Mod til Uddannelse startede op som pilotprojekt i januar 2017.
  • Målgruppen er unge under 25 år, der har mere end 12 måneders ledighed og hverken er klar til at starte på en uddannelse eller i job (aktivitetsparate unge).
  • I budgetaftalen for 2018 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. til projektet, svarende til 4-5 medarbejdere.
  • Pengene bruges til at udvide målgruppen, så man også kan tilbyde forløbet til de 15-17-årige og til gruppen af stærkere unge, som er uddannelsesparate.
  • Indsatsen har på blot to år medført en besparelse på 6,5 mio. kr. i uddannelseshjælp.