Stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere

Foto: Beskæftigelsesministeriet.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er de seneste to år faldet i 97 ud af 98 kommuner. I Horsens Kommune har man oplevet et fald på 18,6 % i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Vi har taget et kig på grunden til udviklingen.

Nye tal viser, at antallet af borgere på kontanthjælp er faldet de seneste to år i alle landets kommuner med undtagelse af Ærø Kommune. I Horsens Kommune ligger faldet på mellem 18,6 %. Horsens24 har kigget på årsagen til faldet af kontanthjælpsmodtagere.

Begejstring i Beskæftigelsesministeriet

Denne nye opgørelse viser, at antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse var på 124.100 fuldtidspersoner i november 2018. Tallet er faldet med 32.400 fuldtidspersoner i den toårige periode fra april 2016 til november 2018.

Hos Beskæftigelsesministeriet er de glade for denne udvikling:

”Det glæder mig at se, at den gode udvikling kan mærkes i mere eller mindre hele landet. Vi skal udnytte den rekordhøje beskæftigelse og den lave ledighed til at få endnu flere med ud på arbejdsmarkedet,” udtaler Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen uddyber:

”Det er vigtigt for den enkelte men så sandelig også for samfundet. Virksomheder mangler hænder for at holde gang i væksten, og staten kan få færre udgifter til offentlig forsørgelse.”  

Kontanthjælpsloftet har virket

Det er regeringens ændringer i loven, der har været med til det store fald af kontanthjælpsmodtagere. Faldet kommer nemlig i samme periode, som regeringen indførte kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

De nye regler har altså været medvirkende til at få flere borgere ud af kontanthjælpen og og ind på arbejdsmarkedet. Hos Horsens Kommune ligger vi i den gode ende og har fået mellem 18,6 % færre på kontanthjælp. Der var i november 2016 2.561 personer på kontanthjælp i Horsens Kommune i november 2018 var tallet faldet med 476 personer til 2.085.

Troels Lund Poulsen ser med positive briller på udviklingen og konstatere, at regeringens tiltag har spillet en vigtig rolle:

”Vi kan konstatere, at borgerne ikke bare havner på andre ydelser. Den positive udvikling er naturligvis hjulpet godt på vej af de gode konjunkturer, men jeg er også overbevist om, at regeringens tiltag spiller en rolle,” udtaler Troels Lund Poulsen.

Du kan læse rapporten her.