92 ordblinde elevers hverdag løftes af Boost Camp

Teknologi hjælper hver dag mennesker, som har svært ved at læse eller skrive. Foto: Shutterstock

92 ordblinde elever fra 7. årgang tager i denne uge på Boost Camp i denne uge. Her kan de se frem til en uge, hvor de kan møde nye venner, få tanket selvtillid og gode oplevelser og blive fortrolige med den teknologi, der kan hjælpe dem i skoledagen.   

Rundt omkring på folkeskolerne og fri- og privatskolerne i Horsens Kommune tumler en del elever med en ekstra udfordring i forhold til deres klassekammerater. De er ordblinde, og den udfordring er ikke altid lige nem at tackle. Men der findes faktisk en række forskellige læse- og skriveteknologier, der kan hjælpe ordblinde med både stavning og læsning.

Problemet er bare, at teknologierne ikke altid bliver brugt nok derude i klasserne. Det slår en undersøgelse fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse fast. Derfor afholder Horsens kommune i et samarbejde med Horsens Ungdomsskole igen i år en uges intensiv kursus for 7. årgangseleverne i kommunen. Her er hovedmålet at lære eleverne, hvordan de kan blive bedre til at bruge læse- og skriveteknologi som støtte i undervisningen for på den måde at kunne deltage på lige fod med andre elever.

Udover at få et teknologisk boost skal kurset også give eleverne nogle gode sociale oplevelser i mødet med andre ordblinde. Derfor er ugen skruet sammen, så dagene veksler mellem undervisning og sjove aktiviteter som dans, udendørsaktiviteter og en biograftur.

Bygger videre på erfaringer fra sidste år

Det er andet år, der er Boost Camp, og erfaringerne viser tydeligt, at eleverne bliver væsentlig mere fortrolige med teknologien efter en uges lejr. En subjektiv elevevaluering på bagsiden af sidste års Boost Camp viste, at elevernes motivation til at bruge læse- og skriveteknologi i skolen var steget markant i løbet af ugen.

Som noget nyt i år har Horsens Kommune valgt at skrue op for brugen af en såkaldt co-learner. Det er en lærer, som skal sikre, at lærerne også bliver klædt på til at hjælpe og opmuntre de ordblinde til at bruge teknologien, når hverdagen rammer igen efter Boost Camp'en.

I år er en del af forløbet at få besøg af kommunens co-learner i de klasser, der har haft elever afsted for dermed at sikre en god tilbagevenden i stamklassen.

Om projektet Boost Camp

  • Boost Camp er arrangeret af Horsens Kommune i samarbejde med Horsens Ungdomsskole. Det er et tre-årigt projekt, der er støttet med 1 million kroner af Familien Hede Nielsens Fond. Det er andet år, campen afholdes.
  • Boost Camp finder sted på Ungdomsskolen i hele uge 37, og alle ordblinde fra 7. årgang på folkeskoler og fri- og privatskoler i Horsens Kommune er inviteret.
  • Formålet er at styrke elevernes evner og motivation til at bruge læse- og skriveteknologi i den daglige undervisning. Derudover vil Boost Camp styrke de ordblindes personlige og sociale kompetencer og skabe netværk og fællesskaber med andre ordblinde.
  • En del af fondsmidlerne bruges til gennemførelse af introforløb på Fine Readers, som er et allerede eksisterende tilbud til visiterede ordblinde elever på 5. og 6. årgang.