Flere socialt udsatte fra Horsens vil videre i livet

"De skæve boliger i Vesterled har meget imod sig, men vi tilbyder vores støtte til, at beboerne kan bevæge sig i en mere positiv retning, og miljøet i Kaffekanden er godt og frugtbart," fortæller Lotte Jensen og Peter Holst, der udgør makkerparret i værestedet Kaffekanden. (Foto: Per Algreen/Horsens Kommune)

Mad baner vejen for beboerne i Vesterled i Horsens.

Tidligere havde de ældre- og handicapvenlige boliger - også kaldet skæve boliger - i Vesterled i Horsens ry for at være endestation for nogle af de mest udsatte beboere i området, men udviklingen er lige så stille begyndt at gå i en positiv retning.

Flere af beboerne ser nu mere deres bolig som et midlertidigt ståsted, hvor de kan få støtte til at komme videre i livet. Det oplyser Horsens Kommune i en pressemeddelelse. 

Her fortæller socialrådgiver Lotte Jensen og pædagog Peter Holst, Horsens Kommune. De har det seneste halvandet år udgjort makkerparret i det boligsociale team i Kaffekanden - et aktivitets- og samværstilbud til netop denne gruppe mennesker med langvarige sociale udfordringer og for de flestes vedkommende et nuværende eller tidligere massivt forbrug af alkohol eller stoffer.

"Nogle bor her i en periode og får så lyst til at flytte ud i en almen bolig, når de har fået ro på livet og på økonomien. Andre har deres netværk og liv her og nyder samværet og trygheden blandt venner og bekendte," fortæller Lotte og Peter, der støtter beboerne i at opfylde de håb og drømme, de har for deres liv.

En vigtig indgang til beboerne går via maden. I Kaffekanden kan beboerne købe varm mad to gange om ugen samt daglig morgenmad.

Lotte og Peter har valgt selv at gå forrest med madlavningen i køkkenet med hjælp fra beboere, frivillige og jobpraktikanter.

"I starten kom beboerne her udelukkende for at få mad, men det har lige så stille ændret sig. Det hele bliver på en eller anden måde mere virkelighedsnært, når de ser, at vi står og skræller kartofler. Vi opfordrer dem også til at skrive deres favoritretter op på tavlen, og pludselig får samværet med os og med de andre beboere lidt mere værdi for dem end at spise to hotdogs fra tanken i ensomhed. Mad er jo nok den mest basale form for omsorg, du kan give et andet menneske, og det er en god måde at skabe håndgribelig rådgivning på og dermed relationer til de andre beboere og til os."

Hjælp til selvhjælp

Beboerne bliver også ganske langsomt mere selvhjulpne, fortæller parret:

"Vi er mindre ind over med støtte, end vi var i starten. Det skyldes blandt andet et vedholdende og systematisk fokus på at opbygge et tillidsforhold, så vi kan hjælpe beboerne, uden at vi fratager dem ansvaret for deres eget liv. Det sker alt sammen ud fra en respektfuld og anerkendende tilgang. Samtidig bruger vi meget tid på at opbygge kontakter til samarbejdspartnere som f.eks. relevante forvaltninger i kommunen som socialsygeplejersker, hospitalet, hjemmeplejen m.fl., så beboerne i Vesterled får mulighed for at benytte de samme tilbud som andre Horsens-borgere."

Vesterled rummer 36 ældre- og handicapvenlige boliger - også kaldet skæve boliger.

Om værestedet Kaffekanden

  • Et aktivitets- og samværstilbud for beboere, der er visiteret til ældre- og handicapvenlige boliger - også kaldet skæve boliger - i Vesterled
  • Beboerne, der er mellem 30 og 72 år, har sociale og livsstilsrelaterede udfordringer, der har gjort det vanskeligt at bo i almene boligtilbud
  • Beboerne kan deltage i aktiviteter som fællesspisning, fisketure og eksempelvis en udflugt til FÆNGSLET i Horsens