Horsens har en plan: Sundparkens ghettostempel skal væk

Foto: Horsens Kommune

Udsat boligområde skal forvandles til attraktiv bydel - uden nedrivning af boligblokke.

Ingen boliger skal rives ned - tværtimod skal der bygges massevis af nye private leje- og ejerboliger i og omkring Sundparken. Der skal anlægges store rekreative og grønne områder, som vil løfte både Sundparken og hele området omkring Sundparken, og der skal etableres nye gangsti- og cykelstiforbindelser, der skal binde Sundparken sammen med de omkringliggende byområder.

Samtidig skal der være et skarpere fokus på at få flere af Sundparkens beboere i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse - eksempelvis vil der blive gjort en betydelig indsats for at opkvalificere unge mellem 16 og 25 år, så de kan komme i uddannelse eller i job.

Det er en del af den plan, Horsens Kommunes taskforce for udsatte boligområder og parallelsamfund netop har offentliggjort for, hvordan Sundparken i Horsens skal slippe med af med ghettostemplet inden udgangen af 2021.

"Vi skal have Sundparken væk fra ghettolisten, og derfor sætter vi nu gang i lang række indsatser både i selve Sundparken og i det nære byområde omkring Sundparken. Vi handler selvfølgelig ud fra de rammer, der er givet i den ghetto-lovgivning, Folketinget vedtog i efteråret, men vi har lavet en meget stor og omfattende plan, der er meget ambitiøs, men som vil gavne både familierne i Sundparken og Horsens som helhed," siger Michael Nedersøe (DF), medlem af Horsens Byråd og formand for taskforcen.

Han tilføjer, at taskforcen allerede har sat gang i en række fremskudte indsatser på beskæftigelses- og uddannelsesområdet og på fritidsområdet.

Det handler blandt andet om særlig indsats overfor beboere på kontanthjælp, dagpenge, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Indsatsen varetages af et tværfagligt team bestående af virksomhedskonsulenter og beskæftigelsesrådgivere, og teamet, som også skal informere om mulighederne for repatriering, holder til i en job-bus parkeret midt i Sundparken.

"Vi skal simpelthen have flere i uddannelse og i arbejde, og den opgave bliver ikke løst ved eksempelvis at rive boliger ned. Så vi forsøger at undgå nedrivning ved at fremlægge en samlet plan for udviklingen af hele området i og omkring Sundparken. Derfor arbejder vi også med fysisk udvikling af hele byområdet - vi skal nemlig have udviklet livet mellem bygningerne og boligerne. Derfor er der planer om et stort rekreativt område, der indbyder til leg, læring og fællesskaber, og som bliver et spændende udflugtsmål for hele byen," siger Michael Nedersøe.

Kræver dispensation fra ministeren

Michael Nedersøe understreger, at taskforcens plan blandt andet forudsætter, at Horsens Kommune får dispensation for kravet om at reducere andelen af almene boliger i Sundparken til højst 40 procent inden 2030.

Horsens Kommune har derfor en ansøgning om dispensation fra dette krav på vej til transport-, bygnings- og boligministeren, og i den beskrives også en strategi for hele området i og omkring Sundparken, der skal skabe en mere blandet beboersammensætning og samtidig gøre området mere attraktivt at bo i.

Borgmester Peter Sørensen (S), som også er medlem af taskforcen, fremhæver, at en vigtig del af indsatsen for at få Sundparken løftet væk fra ghettolisten netop er at skabe en helt ny og inspirerende bydel omkring Sundparken - og at det er målet at omdanne Sundparken og nærområdet til et velfungerende boligområde, som er integreret med resten af Horsens by.

"Helt konkret planlægger vi mange nye private både leje- og ejerboliger i hele området - bl.a. der, hvor den nuværende Langmarkskolen ligger. Vi kommer også til at omdanne nogle af de nuværende almene boliger til private lejeboliger, og vi kommer til at opføre nye boliger rundt om det nuværende Sundparken. Og jeg vil understrege, at vores klare prioritering er salg og ikke nedrivning. For vi har nogle gode og ny-renoverede boligkarreer i Sundparken, der absolut ingenting fejler. Og hvis vi river halvdelen af bygningerne ned, river vi samtidig en masse familier op med rod. Det er der ingen grund til," siger Peter Sørensen.

Borgmesteren pointerer, at man samtidig med boligindsatsen vil lave en ny og moderne skole i området, så børnene får de bedst mulige betingelser for læring, udvikling - og for senere i livet at få en uddannelse og et arbejde.

"Lad mig slå fast, at Langmarkskolen er en rigtig god skole med dygtige lærere og en god ledelse, der gør et fantastisk stykke arbejde. Men de fysiske rammer er nedslidte, og derfor skal vi have skaffet nye faciliteter, så børnene kan få den skole, de har krav på. Og for mig handler det først og fremmest om børnene og den næste generation. Det er helt afgørende, at alle børn og unge får en chance for at få et godt liv, hvor de kan forsørge sig selv. Og det er afgørende, at vi som lokalsamfund påtager os det ansvar at sikre, at også børnene i Sundparken vokser op med forældre, der har tilknytning til arbejdsmarkedet - ganske som børn alle andre steder i vores kommune. Målsætningen er med andre ord, at forældrene i Sundparken skal være rollemodeller for deres børn. Så vi skal have markant flere i uddannelse og i job," siger Peter Sørensen.

Michael Nedersøe og Peter Sørensen anser mulighederne for at få dispensation fra kravet om at reducere andelen af almene boliger til højst 40 procent for forholdsvis gode.