Hos Kræmmerhuset trives både udviklingshæmmede og psykisk sårbare med deres arbejde

Hverdagen passes i Kræmmerhuset, hvor der både skal fejes, tales med kunder og hvornår nogle møbler, indimellem får et ansigtsløft. Foto: Horsens Kommune

Horsens Kommune har overtaget forpagtningen af Kræmmerhuset, der bl.a. er rammen om en hverdag for borgere i støttet beskæftigelse.

Gulvet rengøres. Hylder tørres af. Kassen tælles op. Kræmmerhuset er klar til at åbne dørene for en ny dag.

Kræmmerhuset er en afdeling i Blå Kors´ genbrugsforretning, der lejer stande ud til private og kræmmere, hvorfra de kan sælge deres varer.

Kristian og Dorthe er to ud af det mandskab på ca. 15 ansatte, der er med til at drive butikken. De er begge udviklingshæmmede og er ansat i støttet beskæftigelse i en gruppeudplacering. Et arbejde de begge er meget glade for:

"Det er godt at være her. Jeg kan godt lide at gå og gøre rent, stå ved kassen og snakke med dem, der kommer her. Folk er søde," fortæller Kristian.

Dorthe istemmer. Adspurgt om, hvad hun synes, er det bedste ved arbejdet og kollegerne, svarer hun: Det hele. Dorthe har styr på det med tal, og hun er ofte med til at tælle kassen op og prismærke varerne.

Foruden Kristian og Dorthe består mandskabet af andre udviklingshæmmede, personer med en psykisk diagnose samt administrativt og pædagogisk personale.

"Alle kan bidrage med noget. Det er vores oplevelse, at borgerne udvikles ved at være her, og de fleste trives i at have et arbejde med struktur og faste arbejdsopgaver," udtaler pædagog tilknyttet Kræmmerhuset, Else Marie Christensen.

Det pædagogiske personale sørger for, at de borgere, der får beskæftigelse i Kræmmerhuset tilpasses arbejdsopgaver efter deres formåen og interesser. Det er dog et væsentligt element, at der ikke kun arbejdes ud fra et lystprincip. I Kræmmerhuset har man nemlig en arbejdsidentitet:

"Det er jo ikke noget, vi bare leger. Kræmmerhuset er en rigtig arbejdsplads. Vi har en butik, som vi sammen skal have til at køre rundt. Det betyder, at man har mange forskellige arbejdsopgaver, og at man også kan komme i kontakt med kunderne og kræmmerne. Det skaber meningsfyldt arbejde og giver en ping-pong med normalsamfundet," fortæller pædagog i Kræmmerhuset, Ninna Kjelsmark Jensen.

Både kunder og kræmmere har taget rigtig godt imod kommunens forpagtning af lokalerne:

"Kræmmerne viste hurtigt en stor velvillighed over for de ansatte i mødet med dem. Der er en fin dialog parterne imellem. Kunderne har også reageret meget positivt. De tager ofte en snak med de ansatte bag kassen og flere har kommenteret på, hvor pænt og rent alting er holdt," siger Ninna Jensen.

Overskuddet fra butikken går til Blå Kors. Det giver energi og identitet for de ansatte med en funktionsnedsættelse at være med til at generere indtægter, der kan hjælpe andre, som på den ene eller anden måde befinder sig i en udsat position. AUA (det tidligere ASV) har også en bod selv i Kræmmerhuset. Varerne der sælges herfra, er doneret af kræmmerne, institutioner, frivillige foreninger mm. Borgerne i støttet beskæftigelse er med til at sortere i de indkomne varer, rengøre og sætte dem i stand. Kristian er fx god til at male møbler, så de får et ansigtsløft - klar til at blive solgt.

På kort tid har boden genereret et fint lille overskud, og sammenholdt med den øvrige succes med at have overtaget driften, har de i Kræmmerhuset besluttet at holde en lille fest for at fejre de gode resultater.

"Vi samles i det lille køkken, fester og spiser udefra leveret smørrebrød. Der er dog indtænkt et par stykker til at stå ved kassen - butikken skal jo passes," slutter Else Marie.