Midttrafik ændrer køreplaner og nedlægger ruter: Sådan påvirker det busserne i Horsens Kommune

Især de blå regionale busruter bliver ændret, når den nye køreplan træder i kraft sidst på måneden. Foto: Midttrafik

Store besparelser på den kollektive transport gør, at der er flere ændringer i årets nye køreplaner, end man normalt er vant til.

30. juni får regionens busser nye køreplaner. I denne omgang betyder det især en del for de regionale ruter, der kører på kryds og tværs af Jylland. Der bliver nemlig ændret en del på netop denne del af busnettet, når Midtrafik skal imødekomme Region Midtjyllands ønske om at bruge færre penge på offentlig transport.

I Horsens kommer det til at betyde, at bus 104 mellem Horsens og Juelsminde bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da rute 105 fra Horsens over Hornsyld og til Juelsminde også kører strækningen. Hedensted Kommune og Horsens Kommune samarbejder dog med Midttrafik om at lave en samlet løsning, hvor de regionale ressourcer fra rute 105 og de ressourcer, som Region Midtjylland tildeler til uddannelseskørsel til rute 104, bruges på løsningen, der i videst mulig omfang skal tilpasses færgeafgange i Snaptun.

107 mellem Horsens og Skanderborg opretholdes fremover kun delvist på skoledage. Det vil sige, at mellem Skanderborg og Horsens bevares to dobbeltture om morgenen og to dobbeltture om eftermiddagen. Dog kun på skoledage. Horsens Kommune ønsker at betjene Gedved ved at omlægge lokalrute 112 så Gedved i fremtiden betjenes af denne. Sattrup vil ikke blive betjent på afgange, hvor 112 kører via Gedved.

Heller ikke rute 110 fortsætter som regionalt finansieret rute, da Region Midtjylland har vedtaget, at den i overvejende grad kun kører lokalkørsel i Horsens Kommune. Regionen har dog godkendt, at der fortsat køres seks dobbeltture på hverdage, tre dobbeltture på lørdage og to dobbeltture på søndage mellem Horsens og Silkeborg, med samme stopforløb som rute 110 har i dag. Derudover ønsker Horsens Kommune at bibeholde den nuværende betjening mellem Horsens og Brædstup.  

Regionen ønsker store besparelser

Ifølge Midttrafik så er det nye rutenet en konsekvens af, at Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at man samlet set ønsker at spare 60 millioner kroner på den kollektive trafik. Besparelserne skulle være trådt i kraft allerede 1. april, men i et samarbejde mellem kommunerne, Region Midtjylland og Midttrafik er det lykkes at finansiere, at ruterne holdes åbent indtil det traditionelle køreplaneskift sidste søndag i juni.

Midttrafik har lavet en side med informationer, så pendlere og andre brugere af regionens kollektive trafik mere præcist kan se, hvordan deres tur med bus ændrer sig. Du kan derudover se alle de nye køreplaner på Midttrafiks hjemmeside.