Nu får ensomme ældre mænd en håndsrækning

Omegnens ældre mænd får nu en hånd, så de ikke mistrives og bliver ensomme. Foto: Horsens Kommune

Horsens Kommune har fået bevilget 1,3 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen, som i et samarbejdsprojekt med Ældre Sagen og Horsens Provsti skal bruges til at opspore, forebygge og hjælpe mænd 65+ ud af ensomhed og mistrivsel.

Navnlig mænd over 65 år, der har mistet en ægtefælle eller netop er stoppet på arbejdsmarkedet, og derfor ikke længere har sociale kollegiale relationer, er i risikogruppen for at blive ufrivilligt alene. Det er en problemstilling, som Horsens Kommune er meget opmærksom på.

Med en millionbevilling til projektet "Vi løfter i flok - Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre" vil kommunen lave en særlig opsøgende indsats for at forebygge, at ældre enlige mænd bliver ensomme, samt hjælpe dem der allerede mistrives. Projektet er en udbygning af de eksisterende sundhedstilbud og indsatser, og etablering af mandegrupper og ledsagelse hertil, bliver et centralt emne.

"Ensomhed kan være tabubelagt for nogle, og derfor ikke noget man taler ret højt om. Vi ved, der sidder enlige mænd derude, som har mindre social kontakt end de ønsker. De tager ikke selv kontakt, og er svære at nå. Vi vil derfor lave en intensiv opsporingsindsats via bl.a. kommunens forebyggende medarbejdere. De kontakter de knap 2000 mænd, over 65 år, der bor alene, og tager en snak med dem, der ønsker det. Det handler om at opspore målgruppen så tidligt som muligt," udtaler projektleder Dorte Betina Lee.

Opsporing af ensomme ældre vil dog ikke kun ske gennem kommunens forebyggende medarbejdere. Nøgleordet i projektet er netop samarbejde og vidensdeling. Horsens Kommune har mange gode erfaringer med brede samarbejder for at optimere en indsats, og kommunen bliver tovholder på et netværk, der skal skabe overblik og samle de gode kræfter. I det nye projekt samarbejder kommunen med Ældre Sagen, som ligger inde med stor erfaring og viden omkring arbejde med ensomme ældre:

"I Ældre Sagen vil vi bidrage med "Gå-med-venner", som er frivillige, der tilbyder at følge de ældre mænd til aktiviteter. Vi vil desuden etablere mandegrupper, som vi kalder "Herreværelset". Formålet med mandegrupperne er at skabe rum for socialt samvær - at give mændene lejlighed til at tale sammen, hygge sig indbyrdes og skabe nye kammeratskaber. Måske kan de også finde sammen om fælles interesser"," siger formand for Ældre Sagen Johannes Jacobsen.

En central samarbejdspartner i projektet er ligeledes Horsens Provsti:

"Som kirke er vi tilstede i hele kommunen. Nogen har glæde af kirkens babysalmesang andre af kirkens mange forskellige ældrefællesskaber. Kirken er mødested for mange ældre mennesker til højskoledage, til film- og litteraturselskaber og en af kirkernes mandeklubber. Der er mandeklubber, hvor der sparkes dæk og spilles kort, og der er mandeklubber med virksomhedsbesøg og grillbøffer. Vi glæder os til i samarbejde med kommunen at oprette endnu flere mandegrupper," udtaler præst og udviklingskonsulent Hanne Henriksen.

I løbet af projektperioden er målet at etablere ca. 20 mandegrupper - med ca. 10 mandegrupper fordelt i sognene og ca. 10 under Ældre Sagen. Mandegrupperne etableres ud fra de ældres behov, interesser og geografi.

Projektet varer fra 2019-2021, men det er hensigten, at de gode initiativer, herunder mandegrupperne, skal køre videre selvstændigt efter projektets afslutning.