Udsatte unge tager initiativet: Viderefører populære Facebookgruppe

Gruppen på Facebook bruges bl.a. til at arrangere biografture og anden aftenhygge. Foto: Shutterstock

Det kommunale forsøgsprojekt F.U.G.L.E. for udsatte unge betegnes som en succes blandt målgruppen. Derfor fortsætter de på egen hånd projektets facebookgruppe, når projektet afsluttes efter sommerferien.

Siden november 2018 har lokale unge i Horsens Kommune fået mod på at møde nye mennesker via det frivillige projekt F.U.G.L.E. Og her har særligt facebookgruppen været porten til et større socialt netværk.

"Vi ved, at flere unge oplever ensomheden som en del af deres hverdag. Dette har haft betydning i ønsket om at skabe et aktivt fritidsliv. Ambitionen omkring et projekt som F.U.G.L.E var fra starten dels at skabe trygge fællesskaber og dels et ønske om at hjælpe de unge ud i foreningslivet" udtaler Ungekonsulent Trine Julie Køhler fra Jobcentrets Tilbudsservice.

Da hele dagen har betydning for hvordan vi lever vores liv, var Jobcentrets Tilbudsservice derfor blevet nysgerrig på, hvordan et aktivt fritidsliv, og fællesskaberne heri, kan have betydning for de unges tilknytning til uddannelse og arbejde.

Som del af projektet oprettede Jobcentret derfor den lukkede facebookgruppe for de unge i målgruppen. Og de over 50 følgere bekræfter, at de unge har taget rigtig godt imod den. Formålet med facebookgruppen var at skabe et forum, hvor de unge kunne møde ligesindede udenfor Jobcentrets lukketid, og hvor de kunne holde hinanden opdaterede på sociale arrangementer og evt. lave aftaler om biografture eller anden fælleshygge.

Gruppen lever videre

Og har det så hjulpet? Til dette svarer Mette, én af de unge:

-"Tilbuddet har givet mig en slags frihed til at mødes med andre, som måske også har samme problemer som én selv, eller som er ensomme. Vi dømmer ikke hinanden, men i stedet for forstår vi hinanden".

Naomi, en anden ung, supplerer:

"Hvis man har en lidt mindre aktiv hverdag, som jeg havde, så var F.U.G.L.E en rigtig god mulighed for at komme i gang, men også en god mulighed for at møde nye mennesker".

Sammen med tre nye kammerater har Naomi derfor besluttet sig for at køre facebookgruppen videre. Det gør hun bl.a. sammen med Niclas, der begrunder sin beslutning således:

"Jeg har valgt at ville føre den videre, da jeg synes, det er et godt tilbud for unge mennesker i Horsens. Tilbuddet giver mange muligheder for at få et fællesskab".

Noget af det de unge mennesker har i ærmet, når de overtager administrationen af facebookgruppen fra Jobcentret er, at arrangere hyggeaften, madklub, streetfodbold m.m.

De fire, som sammen tager handsken op, har alle forskellige udfordringer i hverdagen. Derfor er der også kun stor ros og anerkendelse fra Jobcentrets side. For tanken med projekt F.U.G.L.E. har hele tiden været, at projektet skulle baseres på frivillighed. Og det er jo i den grad lykkedes ved, at fire unge har fået det gåpåmod der skal til, for at fortsætte den gode idé.

Om F.U.G.L.E.

F.U.G.L.E. står for Fællesskab for Unge Glade på Livets Events og er udviklet af Tilbudsservice under Jobcenter Horsens. F.U.G.L.E. har kørt som projekt fra november 2018 til juli 2019, og har været et tilbud for kommunens unge mellem 18-29 år.

Målgruppen har været unge med fx angst, ensomhed eller depression. Der har med projektet derfor været særlig fokus på fællesskab, samvær og netværk. Håbet har været at skabe et fundament, som øgede de unges muligheder for at blive en del af fritids- og foreningslivet.

Der har været arrangeret fælles begivenheder, hvor de unge kunne mødes om fællesskabet eller sammen fx tage ud og besøge en forening, lave fællesspisning, dyrke sport m.m. Målet var at åbne deres øjne for, at der findes forskellige måder at være fysisk aktive på.