Bevæg dig for livet – Handicappede i Horsens får bedre mulighed for at dyrke idræt

Foto: Bevæg dig for livet

En ny aftale mellem Horsens Kommune og Bevæg dig for livet – Parasport og idræt for sindet skal give borgere med funktionsnedsættelse og psykiske vanskeligheder bedre muligheder for at dyrke idræt. Der er størst fokus på de voksne, men også unge og børn skal have mulighederne.

Alle kan have brug for det sammenhold det giver, at dyrke idræt sammen. Derfor er det også en stor sejr, at Horsens Kommune nu vil gøre det nemmere for borgere med handicap at dyrke idræt. Alle skal have oplevelsen af glæde, fællesskab og bevægelse.

”Det er meget vigtigt for os, at alle med handicap kan være aktive i deres fritid. De fleste oplever, at idræt og andre aktiviteter giver energi og skaber nye relationer. Derfor arbejder vi kontinuerligt på, at der skal være tilbud til de borgere, som ikke kan deltage på lige fod med andre borgere pga. et handicap,” udtaler Casper Due Fogt, der er projektleder i Bevæg dig for livet hos Horsens Kommune.

Flere skal være en del af en forening

Lige nu er der i forvejen Fritidsguider der støtter de voksne borgere i Horsens Kommune. Så dem der har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet, også får det.

Den nye aftale skal være med til at støtte op omkring denne ordningen, så Fritidsguiderne skal fungere som bindeled mellem kommune, borger, bosteder og foreninger.

”Mennesker med handicap skal føle sig som en del af hverdagen i Horsens Kommune og de skal indgå i fællesskaber bl.a. i idrætsforeningerne. Som hos alle andre bidrager det til personlig udvikling og læring, så borgeren kan forløse sit potentiale og blive en aktiv del af samfundet. Vi er glade og stolte over aftalen og tror på at det kommer til at gøre en forskel for denne gruppe af borgere,” fortæller Casper Due Fogt.

Idrætsforeningerne skal imødekomme behov

Foreningslivet kommer på ekstra arbejde, for de skal have klarlagt, hvordan bl.a. idrætsforeningerne kan imødekomme de særlige behov der er for handicappede. Samtidig skal foreningerne tilbydes kompetenceudvikling, så de kan igangsætte og gennemføre målrettede aktiviteter for handicappede.

Peer Stokholm der er direktør i DGI Sydøstjylland tror på projektet:

”Vi tror på, at fællesskabet styrker vores trivsel, og kombinerer man det med fysisk aktivitet, øges vores livskvalitet. Derfor er tilbuddene i idrætsforeningerne helt centrale for denne aftale," udtaler Peer Stokholm.

10.000 flere aktive inden 2024

Det er målet, at samarbejdet mellem Horsens Kommune og Bevæg dig for livet - Parasport og idræt for sindet skal arbejde meget målrettet, og målet er klart – inden 2024 skal der komme 10.000 flere idrætsudøvere med funktionsnedsættelse og psykiske vanskeligheder.