Skoler i Horsens har succes med at lave fortrolighedsrum til børn

Liva Amalie Jensen er et af de børn, som har haft glæde af de nye fortrolighedsrum. Foto: Per Algreen.

Børn, hvis forældre er blevet skilt, trives bedre, når de får mulighed for at tale frit fra leveren med andre børn, der har oplevet det samme. Det viser erfaringer med skilsmissegrupper, som de senere år er dukket op på flere og flere skoler i Horsens Kommune.

Det er lærere og pædagoger som samarbejder med frivillige fra Horsens Sund By om skilsmissegrupperne.

”Rigtig mange børn oplever, at deres forældre bliver skilt, og som følge heraf tumler nogle af dem med svære ting. Grupperne bliver børnenes frirum, hvor der er tid til at snakke om det, der er svært, og de kommer til at føle sig knap så ensomme, når de kan spejle sig i hinanden,” fortæller Sofie Husted Knudsen, der er projektmedarbejder i Horsens Sund By.

På Bankagerskolen i Horsens mødes børnene i skilsmissegrupperne - afhængig af klassetrin - i alt 10 gange à ca. to timer.

Liva Amalie Jensen, der går i 3.C, er et af de mange børn, som har haft glæde af forløbet.

I dag har hendes forældre fundet sammen igen, men under skilsmissen dukkede flere ting op, som var svære for hende at håndtere:

”Jeg fik at vide, da mine forældre skulle skilles, men ellers blev der ikke talt så meget om det. Heller ikke i skolen. Derfor var det dejligt at tale med andre i gruppen, der havde det på samme måde, for så fyldte det ikke længere så meget oppe i hovedet,” siger Liva.

Hanne Steentoft, der er frivillig, fortæller, at nogle af børnenes dilemmaer for eksempel kan dukke op, når forældrene møder nye partnere.

”Jeg oplevede et barn, som led under, at farens nye kæreste altid var tilstede, når de skulle ses, men hun kunne ikke få sagt til ham, at hun meget gerne ville være alene med ham. I gruppen fik hun luft for sin frustration, og det gav hende modet til at konfrontere ham med det.”

Mødes i rundkreds

Ifølge Hanne Steentoft kan børnene få luft for mange forskellige problematikker i skilsmissegrupperne.

Børnene mødes i rundkreds, og de yngste har som regel ting med - for eksempel bolde med forskellige følelsesudtryk. Så vælger de den bold, der passer til deres humør. Ingen er tvunget til at sige noget, men vi hører ofte de stille børn udbryde spontant ’det kender jeg også’, når de hører de andre børn fortælle om deres oplevelser, og så er isen brudt, siger Hanne Steentoft.

Hanne Steentoft pensioneret lærer og frivillig, kan blandt andet fortælle at nogle af de generelle udfordringer handler om skiftedag, sovesituationer og dét at skulle møde en forælders nye kæreste og dennes børn. Foto: Per Algreen.

Ifølge lærer Mette Schreiber, der også deltager i grupperne, er skilsmissegrupperne med til at øge børnenes indlæring, og det gælder uanset om forældrenes skilsmisse er ny eller er sket for flere år siden:

”I gruppen får børnene idéer til at tackle svære ting. De affinder sig med situationen, hvilket giver ro og mulighed for at genskabe motivationen for indlæring.”

Ud over skilsmissegrupperne er der også lavet grupper for børn med andre problematikker som for eksempel ensomhed, sorg og lavt selvværd.

Selvhjælp i Horsens Sund By modtog sidste år en donation fra Trygfonden, der gør, at grupperne kan etableres på endnu flere skoler. Målet er, at i alt 500 børn skal få gavn af et gruppeforløb.